071-5130958
Wij zijn een SCOL school

IPC

ipc - joppensz leidenHet International Primary Curriculum (IPC) is een onderwijsprogramma voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8). We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.

 

IPC biedt onderwijs dat:

  • Focust op leren en luistert naar de visie en behoeften van de school;
  • Met regelmaat geüpdatet wordt met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap;
  • Volop aandacht schenkt aan 21ste-eeuwse vaardigheden.

Als ouder(s) wil je niets liever dan dat je kind met plezier naar school gaat en er gelukkig is. IPC stimuleert kinderen om beter te leren én om hun talenten te ontdekken. Het dynamische programma daagt kinderen uit om buiten bestaande grenzen en patronen te denken. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. U zult ervan versteld staan wat uw kind allemaal weet en kan!

Veranderende wereld

Alles verandert: werk, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het onderwijs. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig dan kennis. IPC gaat daar in mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en er is aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Units

Het onderwijsprogramma werkt met onderwerpen; dat noemen we units. Er zijn er tachtig en het scala aan onderwerpen is erg breed: variërend van Missie naar Mars tot Circus en Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Elke unit is zo opgebouwd dat deze inspeelt op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van de kinderen: leren op basis van de kracht van elk kind. De IPC-thema’s worden op een eigentijdse manier aangeboden met uitdagende activiteiten die interessant, goed doordacht en leuk zijn.

IPC in de praktijk

De units worden regelmatig vernieuwd en aangepast aan de actualiteit, de taal is kindvriendelijk en ook de bronnen zijn op kinderen afgestemd. Elke unit heeft een vaste structuur, dat geeft duidelijkheid. Iedere groep of leergang behandelt ongeveer vijf units per jaar. Maar hoe werkt een unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld ‘Zoet als chocolade’. Hoe leuk is het om zes weken lang van alles te leren over chocolade? Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen de verpakking, bij geschiedenis is er aandacht voor het verleden en het heden, bij natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden de kinderen uitgenodigd om uit te zoeken waar op aarde de cacaoboom groeit.

Elke groep brengt tijdens het schooljaar één of meerdere bezoeken aan het theater, het museum of een natuur educatieve instantie. Deze excursies zijn gerelateerd aan de IPC-units die behandeld worden. Over activiteiten buiten de school worden ouders altijd vooraf geïnformeerd via SchouderCom.

Bijzonder

De vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Doordat leerlingen langer met een onderwerp aan de slag gaan in álle vakken kunnen ze de diepte in en leren ze verbanden te zien en verbindingen te maken. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en leren het onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen. Het onderwijsprogramma is ook internationaal. Bij elk thema gaan de kinderen ‘de grens over’, wordt het onderwerp vanuit andere culturen belicht en gaan de kinderen op zoek naar overeenkomsten en verschillen met andere landen en culturen. Dat alles maakt IPC bijzonder.

Rol van ouder(s)

Een aantal IPC-scholen betrekt de ouder(s) bij de start en afsluiting van een unit. Betrokkenheid en interesse van de ouder(s) in het leren van hun kinderen is tenslotte erg belangrijk. Als ouder(s) kunt u uw kind helpen en stimuleren in het leerproces. De meest eenvoudige manier is om uw kind elke dag te vragen wat hij/zij op school geleerd heeft. Door uw kind uit te dagen om te vertellen, stimuleert u uw kind om het geleerde nóg beter en diepgaander te begrijpen. Verder is het belangrijk om uw kind te helpen om zichzelf en zijn of haar plek in de wereld te leren begrijpen. Dat kan al heel eenvoudig door gesprekken aan de ‘keukentafel’ over bijvoorbeeld de familie, waar de ingrediënten van de maaltijd vandaan komen of door op een wereldkaart op te zoeken waar de plaatsen liggen die ter sprake komen.

Kijk voor meer informatie op www.ipc-nederland.nl.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.