071-5130958
Wij zijn een SCOL school
Home Ouders Oudergesprekken

Oudergesprekken

Joppensz hecht grote waarde aan de betrokkenheid van u als ouder bij de ontwikkeling van uw kind. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede relatie tussen ouders en school hier een positieve invloed op heeft. Centraal bij deze relatie staan de doelen die voor uw kind gesteld zijn en hoe wij deze samen kunnen behalen. Joppensz nodigt ouders regelmatig uit voor een gesprek over de ontwikkeling van het kind.
Voor kinderen die zich volgens verwachting ontwikkelen hanteren we hierbij een vaste cyclus. Uiteraard kunt u als ouder altijd tussentijds een gesprek aanvragen. De gesprekken met ouders van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte worden frequenter gevoerd en zijn ook anders van opzet.
Joppensz kent de volgende gespreksvormen:
• startgesprekken;
• eindgesprekken;
• voortgangsgesprekken.
Leerkrachten op Joppensz zijn proactief in het contact met u als ouder(s) over de ontwikkeling van uw kind. Op het moment dat er zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag, neemt de leerkracht contact met u op.

Startgesprekken

De startgesprekken met ouders worden gepland in de Gouden Weken (dit zijn de beginweken van het schooljaar waarin een basis wordt gelegd voor een fijne sfeer in de klas). Het startgesprek is vooral bedoeld om ouders te laten vertellen over hun kind. Alle ouders krijgen een uitnodiging via de schoolmail. We vragen u vooraf een digitaal gespreksformulier in te vullen, zodat de leerkracht zich kan voorbereiden op het gesprek. Als er sprake is van twee leerkrachten in één groep, dan zijn beiden aanwezig bij dit gesprek.

Eindgesprekken

Tijdens de eindgesprekken wordt teruggekeken op het schooljaar. Zijn de doelen bereikt? Waaraan moet volgend jaar aandacht worden geschonken? Welke informatie is van belang voor de nieuwe leerkracht? De eindgesprekken worden logischerwijs gepland in de laatste weken van het schooljaar. Ouders kunnen wederom intekenen via Schoudercom. Leerkrachten met een deeltijdbaan voeren de gesprekken die op hun werkdag staan gepland.

Voortgangsgesprekken

Twee keer per jaar organiseren we voortgangsgesprekken. Gedurende een bepaalde periode zijn de leerkrachten beschikbaar voor een voortgangsgesprek. U wordt voor dit gesprek uitgenodigd via Schoudercom. De voortgangsgesprekken vinden plaats in november (eerste rapport) en maart (tweede rapport).

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.