071-5130958
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR), zo ook Joppensz. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. De MR overlegt met de directie over (te ontwikkelen) schoolbeleid. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld groepsverdeling, financiën of leerlingenzorg. De MR doet zijn werk voor de kinderen, het personeel en de ouders. Samen zorgen we ervoor dat Joppensz een school blijft waar uw kind goed onderwijs krijgt en graag naartoe gaat. 

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van Joppensz vindt u in ons MR-reglement. Kijk voor meer informatie over vergaderdata en onze leden op SchouderCom.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschap (GMR)

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft.

Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.